Katrin Lajos

Zenekari adatok
Hangszer: 
Tuba
Tagság kezdete: 
1997